Search

286 Units

Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-417

 • 1
 • 4
 • 657 SQ.FT / 61.04 SQ.M
 • AED 804,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 35-103

 • 2
 • Block 35
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,133,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 02-103

 • 2
 • Block 02
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,133,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-208

 • 2
 • 2
 • 1001 SQ.FT / 93 SQ.M
 • AED 1,139,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-308

 • 2
 • 3
 • 1001 SQ.FT / 93 SQ.M
 • AED 1,142,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-3-307

 • 2
 • 3
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,144,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-507

 • 2
 • 5
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,148,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-601

 • 2
 • 6
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,150,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-607

 • 2
 • 6
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,150,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-706

 • 2
 • 7
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,152,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 37-103

 • 2
 • Block 37
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 48-102

 • 2
 • Block 48
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 48-103

 • 2
 • Block 48
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-207

 • 2
 • 2
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,163,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-307

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,165,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-407

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,167,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-402

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,167,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-507

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,169,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-607

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,171,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-702

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,173,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-707

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,173,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-807

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,175,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 02-103

 • 2
 • Block 02
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 16-102

 • 2
 • Block 16
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 33-102

 • 2
 • Block 33
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-1-102

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,186,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-107

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,186,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 37-101

 • 2
 • Block 37
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 38-101

 • 2
 • Block 38
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 47-102

 • 2
 • Block 47
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-306

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-406

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,192,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-506

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,194,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-503

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,194,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-606

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,196,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-706

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,198,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-703

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,198,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-806

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,200,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-102

 • 2
 • Block 39
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 01-103

 • 2
 • Block 01
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 43-102

 • 2
 • Block 43
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-103

 • 2
 • Block 39
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 14-103

 • 2
 • Block 14
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,208,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-106

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,210,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 33-101

 • 2
 • Block 33
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 32-102

 • 2
 • Block 32
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 03-102

 • 2
 • Block 03
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 22-102

 • 2
 • Block 22
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,230,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 22-103

 • 2
 • Block 22
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,230,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 14-102

 • 2
 • Block 14
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,230,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-101

 • 2
 • Block 39
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,236,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-305

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,239,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 27-103

 • 2
 • Block 27
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,241,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 28-102

 • 2
 • Block 28
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,241,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-505

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,243,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-504

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,243,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-605

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,245,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-705

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,248,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-805

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,250,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-1-104

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,262,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-421

 • 2
 • 4
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,269,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-202

 • 2
 • 2
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,288,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-620

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,295,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-102

 • 1
 • 1
 • 659 SQ.FT / 61.22 SQ.M
 • AED 1,390,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-113

 • 1
 • 1
 • 617 SQ.FT / 57.32 SQ.M
 • AED 1,392,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-1-105

 • 1
 • 1
 • 664 SQ.FT / 61.69 SQ.M
 • AED 1,397,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-109

 • 1
 • 1
 • 619 SQ.FT / 57.51 SQ.M
 • AED 1,398,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-107

 • 1
 • 1
 • 674 SQ.FT / 62.62 SQ.M
 • AED 1,405,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-106

 • 1
 • 1
 • 675 SQ.FT / 62.71 SQ.M
 • AED 1,407,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-1-106

 • 1
 • 1
 • 675 SQ.FT / 62.71 SQ.M
 • AED 1,407,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-1-106

 • 1
 • 1
 • 678 SQ.FT / 62.99 SQ.M
 • AED 1,422,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-108

 • 1
 • 1
 • 677 SQ.FT / 62.9 SQ.M
 • AED 1,428,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-1-111

 • 1
 • 1
 • 665 SQ.FT / 61.78 SQ.M
 • AED 1,491,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-111

 • 1
 • 1
 • 665 SQ.FT / 61.78 SQ.M
 • AED 1,491,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-1-107

 • 1
 • 1
 • 681 SQ.FT / 63.27 SQ.M
 • AED 1,535,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-1-105

 • 1
 • 1
 • 720 SQ.FT / 66.89 SQ.M
 • AED 1,605,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Harbour Gate

DC Harbour Gate T1-23-2302

 • 1
 • 23
 • 684 SQ.FT / 63.55 SQ.M
 • AED 1,732,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Rise

DC Creek Rise T1-5-505

 • 1
 • 5
 • 819 SQ.FT / 76.09 SQ.M
 • AED 1,967,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-204

 • 3
 • 2
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,990,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-304

 • 3
 • 3
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,993,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-203

 • 3
 • 2
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 1,996,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-404

 • 3
 • 4
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,998,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-303

 • 3
 • 3
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,000,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-504

 • 3
 • 5
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,002,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-505

 • 3
 • 5
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,002,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-403

 • 3
 • 4
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,003,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-406

 • 3
 • 4
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,003,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-1-104

 • 2
 • 1
 • 982 SQ.FT / 91.23 SQ.M
 • AED 2,004,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-104

 • 2
 • 1
 • 982 SQ.FT / 91.23 SQ.M
 • AED 2,004,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-604

 • 3
 • 6
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,005,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-503

 • 3
 • 5
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,007,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-506

 • 3
 • 5
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,007,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-603

 • 3
 • 6
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,011,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-3-303

 • 2
 • 3
 • 982 SQ.FT / 91.23 SQ.M
 • AED 2,011,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-606

 • 3
 • 6
 • 1546 SQ.FT / 143.63 SQ.M
 • AED 2,012,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-804

 • 3
 • 8
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,013,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-703

 • 3
 • 7
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,015,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-803

 • 3
 • 8
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,020,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views Podium-G-G14

 • 3
 • G
 • 1542 SQ.FT / 143.26 SQ.M
 • AED 2,023,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views Podium-G-G09

 • 3
 • G
 • 1542 SQ.FT / 143.26 SQ.M
 • AED 2,023,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-10-1003

 • 3
 • 10
 • 1546 SQ.FT / 143.63 SQ.M
 • AED 2,028,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-P-P07

 • 2
 • P
 • 1043 SQ.FT / 96.9 SQ.M
 • AED 2,028,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-103

 • 3
 • 1
 • 1727 SQ.FT / 160.44 SQ.M
 • AED 2,043,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-1-103

 • 2
 • 1
 • 998 SQ.FT / 92.72 SQ.M
 • AED 2,045,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-2-203

 • 2
 • 2
 • 998 SQ.FT / 92.72 SQ.M
 • AED 2,049,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-3-303

 • 2
 • 3
 • 998 SQ.FT / 92.72 SQ.M
 • AED 2,053,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-1-102

 • 2
 • 1
 • 1009 SQ.FT / 93.74 SQ.M
 • AED 2,064,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-2-202

 • 2
 • 2
 • 1009 SQ.FT / 93.74 SQ.M
 • AED 2,068,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-2-204

 • 2
 • 2
 • 1007 SQ.FT / 93.55 SQ.M
 • AED 2,068,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-2-202

 • 2
 • 2
 • 1009 SQ.FT / 93.74 SQ.M
 • AED 2,068,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-3-302

 • 2
 • 3
 • 1009 SQ.FT / 93.74 SQ.M
 • AED 2,072,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Savanna

DC Savanna Building 1-2-204

 • 2
 • 2
 • 1025 SQ.FT / 95.23 SQ.M
 • AED 2,072,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-4-404

 • 2
 • 4
 • 1007 SQ.FT / 93.55 SQ.M
 • AED 2,076,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-4-402

 • 2
 • 4
 • 1009 SQ.FT / 93.74 SQ.M
 • AED 2,076,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-2-202

 • 2
 • 2
 • 1015 SQ.FT / 94.3 SQ.M
 • AED 2,081,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-2-202

 • 2
 • 2
 • 1015 SQ.FT / 94.3 SQ.M
 • AED 2,081,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-1-103

 • 2
 • 1
 • 1019 SQ.FT / 94.67 SQ.M
 • AED 2,085,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-3-302

 • 2
 • 3
 • 1015 SQ.FT / 94.3 SQ.M
 • AED 2,085,888
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-1-103

 • 2
 • 1
 • 1019 SQ.FT / 94.67 SQ.M
 • AED 2,085,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 4-3-302

 • 2
 • 3
 • 1015 SQ.FT / 94.3 SQ.M
 • AED 2,085,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Savanna

DC Savanna Building 2-2-202

 • 2
 • 2
 • 1019 SQ.FT / 94.67 SQ.M
 • AED 2,087,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 2-4-402

 • 2
 • 4
 • 1015 SQ.FT / 94.3 SQ.M
 • AED 2,089,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-7-725

 • 2
 • 7
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,094,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Savanna

DC Savanna Building 1-M-M01

 • 2
 • M
 • 1046 SQ.FT / 97.18 SQ.M
 • AED 2,110,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-1-108

 • 2
 • 1
 • 1038 SQ.FT / 96.43 SQ.M
 • AED 2,121,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-2-205

 • 2
 • 2
 • 1031 SQ.FT / 95.78 SQ.M
 • AED 2,122,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 3-4-405

 • 2
 • 4
 • 1031 SQ.FT / 95.78 SQ.M
 • AED 2,130,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-1-102

 • 2
 • 1
 • 1007 SQ.FT / 93.55 SQ.M
 • AED 2,202,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-2-203

 • 2
 • 2
 • 998 SQ.FT / 92.72 SQ.M
 • AED 2,203,888
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-1-108

 • 2
 • 1
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,207,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Cedar

DC Cedar Building 1-3-303

 • 2
 • 3
 • 998 SQ.FT / 92.72 SQ.M
 • AED 2,207,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Savanna

DC Savanna Building 1-1-102

 • 2
 • 1
 • 1059 SQ.FT / 98.38 SQ.M
 • AED 2,210,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-1-109

 • 2
 • 1
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,211,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-2-212

 • 2
 • 2
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,212,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-2-216

 • 2
 • 2
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,212,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-2-214

 • 2
 • 2
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,212,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-2-208

 • 2
 • 2
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,212,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-2-210

 • 2
 • 2
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,212,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-1-110

 • 2
 • 1
 • 1065 SQ.FT / 98.94 SQ.M
 • AED 2,213,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-2-212

 • 2
 • 2
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,215,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-3-319

 • 2
 • 3
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,216,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-4-419

 • 2
 • 4
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,220,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-4-411

 • 2
 • 4
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,220,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-4-417

 • 2
 • 4
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,223,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-5-519

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-5-520

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-5-518

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-5-515

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-5-511

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-5-522

 • 2
 • 5
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,224,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-5-517

 • 2
 • 5
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,227,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 2-5-516

 • 2
 • 5
 • 1064 SQ.FT / 98.85 SQ.M
 • AED 2,227,888
 • View
Dubai Hills Estates - Elvira

DE Elvira Building 1-6-615

 • 2
 • 6
 • 1063 SQ.FT / 98.76 SQ.M
 • AED 2,228,888
 • View