Search

192 Units

Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-708

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,100,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana II-Block 15-101

 • 2
 • Block 15
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,122,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-3-307

 • 2
 • 3
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,144,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-407

 • 2
 • 4
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,146,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-507

 • 2
 • 5
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,148,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-708

 • 2
 • 7
 • 1001 SQ.FT / 93 SQ.M
 • AED 1,149,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-706

 • 2
 • 7
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,152,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 37-103

 • 2
 • Block 37
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 48-102

 • 2
 • Block 48
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 48-103

 • 2
 • Block 48
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,154,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana II-Block 31-101

 • 2
 • Block 31
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,162,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-307

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,165,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-407

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,167,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-402

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,167,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-607

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,171,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-707

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,173,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-807

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,175,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 35-102

 • 2
 • Block 35
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 33-102

 • 2
 • Block 33
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 16-102

 • 2
 • Block 16
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 27-102

 • 2
 • Block 27
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 02-103

 • 2
 • Block 02
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,183,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-1-102

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,186,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-107

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,186,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 48-104

 • 2
 • Block 48
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 38-101

 • 2
 • Block 38
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 11-101

 • 2
 • Block 11
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-306

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 47-102

 • 2
 • Block 47
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 47-101

 • 2
 • Block 47
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 44-101

 • 2
 • Block 44
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 37-101

 • 2
 • Block 37
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,190,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-406

 • 2
 • 4
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,192,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-503

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,194,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-606

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,196,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-706

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,198,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-806

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,200,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 01-103

 • 2
 • Block 01
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-103

 • 2
 • Block 39
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 43-102

 • 2
 • Block 43
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-102

 • 2
 • Block 39
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,201,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-106

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,210,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 01-101

 • 2
 • Block 01
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,213,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 32-102

 • 2
 • Block 32
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 03-102

 • 2
 • Block 03
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 02-104

 • 2
 • Block 02
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 33-104

 • 2
 • Block 33
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 33-101

 • 2
 • Block 33
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,219,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 35-104

 • 2
 • Block 35
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,226,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 22-102

 • 2
 • Block 22
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,230,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana-Block 22-103

 • 2
 • Block 22
 • 1205 SQ.FT / 111.95 SQ.M
 • AED 1,230,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 39-101

 • 2
 • Block 39
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,236,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 32-101

 • 2
 • Block 32
 • 1214 SQ.FT / 112.78 SQ.M
 • AED 1,236,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-305

 • 2
 • 3
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,239,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 28-102

 • 2
 • Block 28
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,241,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 27-103

 • 2
 • Block 27
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,241,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-504

 • 2
 • 5
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,243,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-605

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,245,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-705

 • 2
 • 7
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,248,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-8-805

 • 2
 • 8
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,250,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-1-104

 • 2
 • 1
 • 1312 SQ.FT / 121.89 SQ.M
 • AED 1,262,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-421

 • 2
 • 4
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,269,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-521

 • 2
 • 5
 • 1003 SQ.FT / 93.18 SQ.M
 • AED 1,272,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 26-102

 • 2
 • Block 26
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,287,888
 • View
Emaar South - Urbana

ES Urbana III-Block 26-103

 • 2
 • Block 26
 • 1159 SQ.FT / 107.67 SQ.M
 • AED 1,287,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-620

 • 2
 • 6
 • 1000 SQ.FT / 92.9 SQ.M
 • AED 1,295,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-277

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-294

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-293

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-295

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-296

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-254

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-247

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,640,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-304

 • 3
 • 2111 SQ.FT / 196.12 SQ.M
 • AED 1,643,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-321

 • 3
 • 2111 SQ.FT / 196.12 SQ.M
 • AED 1,643,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-98

 • 3
 • 2112 SQ.FT / 196.21 SQ.M
 • AED 1,644,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-324

 • 3
 • 2111 SQ.FT / 196.12 SQ.M
 • AED 1,644,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-257

 • 3
 • 2111 SQ.FT / 196.12 SQ.M
 • AED 1,644,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-292

 • 3
 • 2111 SQ.FT / 196.12 SQ.M
 • AED 1,644,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-94

 • 3
 • 2180 SQ.FT / 202.53 SQ.M
 • AED 1,654,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-95

 • 3
 • 2180 SQ.FT / 202.53 SQ.M
 • AED 1,654,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-428

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,665,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-387

 • 3
 • 2112 SQ.FT / 196.21 SQ.M
 • AED 1,668,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-61

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,681,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-62

 • 3
 • 2095 SQ.FT / 194.63 SQ.M
 • AED 1,681,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-P-P07

 • 2
 • P
 • 1043 SQ.FT / 96.9 SQ.M
 • AED 1,872,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-204

 • 3
 • 2
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,990,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-304

 • 3
 • 3
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,993,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-2-203

 • 3
 • 2
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 1,996,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-404

 • 3
 • 4
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 1,998,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-3-303

 • 3
 • 3
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,000,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-505

 • 3
 • 5
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,002,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-504

 • 3
 • 5
 • 1541 SQ.FT / 143.16 SQ.M
 • AED 2,002,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-4-403

 • 3
 • 4
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,003,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-4-406

 • 3
 • 4
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,003,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-5-503

 • 3
 • 5
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,007,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-5-506

 • 3
 • 5
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,007,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-6-603

 • 3
 • 6
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,011,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-6-606

 • 3
 • 6
 • 1546 SQ.FT / 143.63 SQ.M
 • AED 2,012,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-7-703

 • 3
 • 7
 • 1545 SQ.FT / 143.54 SQ.M
 • AED 2,015,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views Podium-G-G09

 • 3
 • G
 • 1542 SQ.FT / 143.26 SQ.M
 • AED 2,023,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views Podium-G-G14

 • 3
 • G
 • 1542 SQ.FT / 143.26 SQ.M
 • AED 2,023,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-10-1003

 • 3
 • 10
 • 1546 SQ.FT / 143.63 SQ.M
 • AED 2,028,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views B-1-103

 • 3
 • 1
 • 1727 SQ.FT / 160.44 SQ.M
 • AED 2,043,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-335

 • 4
 • 2586 SQ.FT / 240.25 SQ.M
 • AED 2,099,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-287

 • 4
 • 2586 SQ.FT / 240.25 SQ.M
 • AED 2,105,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-334

 • 4
 • 2608 SQ.FT / 242.29 SQ.M
 • AED 2,114,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-302

 • 4
 • 2608 SQ.FT / 242.29 SQ.M
 • AED 2,120,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-307

 • 4
 • 2608 SQ.FT / 242.29 SQ.M
 • AED 2,135,888
 • View
The Valley - Elora

TV Elora-V-275

 • 4
 • 2608 SQ.FT / 242.29 SQ.M
 • AED 2,135,888
 • View
Dubai Creek Harbour - The Cove II

DC The Cove II Building 4-1-101

 • 2
 • 1
 • 1139 SQ.FT / 105.82 SQ.M
 • AED 2,149,888
 • View
Dubai Creek Harbour - The Cove II

DC The Cove II Building 9-1-101

 • 2
 • 1
 • 1139 SQ.FT / 105.82 SQ.M
 • AED 2,149,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-34

 • 3
 • 1989 SQ.FT / 184.78 SQ.M
 • AED 2,227,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-35

 • 3
 • 1989 SQ.FT / 184.78 SQ.M
 • AED 2,227,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-44

 • 3
 • 1913 SQ.FT / 177.72 SQ.M
 • AED 2,228,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-32

 • 3
 • 1990 SQ.FT / 184.88 SQ.M
 • AED 2,230,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-28

 • 3
 • 1913 SQ.FT / 177.72 SQ.M
 • AED 2,231,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-26

 • 3
 • 1937 SQ.FT / 179.95 SQ.M
 • AED 2,239,888
 • View
Ranches III - Anya

R3 Anya-V-23

 • 3
 • 1990 SQ.FT / 184.88 SQ.M
 • AED 2,256,888
 • View
Dubai Creek Harbour - The Cove II

DC The Cove II Building 9-2-208

 • 2
 • 2
 • 1145 SQ.FT / 106.37 SQ.M
 • AED 2,401,888
 • View
Dubai Creek Harbour - The Cove II

DC The Cove II Building 4-2-208

 • 2
 • 2
 • 1145 SQ.FT / 106.37 SQ.M
 • AED 2,401,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 Podium-P2-P211

 • 2
 • P2
 • 1531 SQ.FT / 142.23 SQ.M
 • AED 2,576,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-P-P02

 • 3
 • P
 • 1358 SQ.FT / 126.16 SQ.M
 • AED 2,982,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-1-103

 • 3
 • 1
 • 1358 SQ.FT / 126.16 SQ.M
 • AED 2,988,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-3-308

 • 3
 • 3
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 2,995,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-5-508

 • 3
 • 5
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,007,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-6-608

 • 3
 • 6
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,013,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-7-708

 • 3
 • 7
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,018,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-9-908

 • 3
 • 9
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,031,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-12-1208

 • 3
 • 12
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,048,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-14-1408

 • 3
 • 14
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,059,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-15-1508

 • 3
 • 15
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,066,888
 • View
Dubai Hills Estates - Park Horizon

DE Park Horizon Building 2-16-1608

 • 3
 • 16
 • 1356 SQ.FT / 125.98 SQ.M
 • AED 3,072,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-1-101

 • 3
 • 1
 • 1497 SQ.FT / 139.08 SQ.M
 • AED 3,101,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 Podium-P3-P312

 • 3
 • P3
 • 1600 SQ.FT / 148.64 SQ.M
 • AED 3,102,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-2-203

 • 3
 • 2
 • 1496 SQ.FT / 138.98 SQ.M
 • AED 3,106,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-3-303

 • 3
 • 3
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,106,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-4-403

 • 3
 • 4
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,111,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-5-503

 • 3
 • 5
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,120,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 Podium-P2-P214

 • 3
 • P2
 • 1609 SQ.FT / 149.48 SQ.M
 • AED 3,122,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T2-6-603

 • 3
 • 6
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,125,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-45

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,163,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-44

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,163,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-43

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,165,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-46

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,166,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-47

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,170,888
 • View
Emaar South - Golf Views

ES Golf Views A-7-705

 • 4
 • 7
 • 2602 SQ.FT / 241.73 SQ.M
 • AED 3,172,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-41

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,178,888
 • View
Emaar South - Fairway Villas

ES Fairway Villas-V-40

 • 3
 • 2988 SQ.FT / 277.59 SQ.M
 • AED 3,189,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 Podium-P2-P212

 • 3
 • P2
 • 1596 SQ.FT / 148.27 SQ.M
 • AED 3,208,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 A-1-104

 • 3
 • 1
 • 1595 SQ.FT / 148.18 SQ.M
 • AED 3,256,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 Podium-P2-P202

 • 3
 • P2
 • 1600 SQ.FT / 148.64 SQ.M
 • AED 3,269,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T1-2-203

 • 3
 • 2
 • 1496 SQ.FT / 138.98 SQ.M
 • AED 3,270,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T1-4-403

 • 3
 • 4
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,277,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creek Gate

DC Creek Gate T1-5-503

 • 3
 • 5
 • 1490 SQ.FT / 138.43 SQ.M
 • AED 3,283,888
 • View
Dubai Creek Harbour - Creekside 18

DC Creekside 18 A-1-102

 • 3
 • 1
 • 1608 SQ.FT / 149.39 SQ.M
 • AED 3,288,888
 • View